Rendezvények

Állandó rendezvényeink

Hogyan másképp?

Annak felismerése indította el szakmai programunkat 2010-ben, hogy egyre több sajátos nevelési igényű gyermek jelenik meg az oktatási rendszerben. A velük való foglalkozásra, az integrációs folyamat megvalósítására a pedagógusokat a jelen oktatási rendszer nem készíti fel. A Hogyan másképp? elnevezésű szakmai fórummal az a célunk, hogy a pedagógusokat megismertessük a méltányosságon alapuló, befogadó iskolai környezet kialakításának elméletével és módszereivel. Olyan hangsúlyosan gyakorlatorientált képzéseket tervezünk megszervezni, amelynek során a pedagógusok megismerik az egyéni sajátosságok tanórai kezelésének lehetőségeit, pedagógiai módszereit, az adaptív, tanulói aktivitásra és együttműködésére építő tanulásszervezési módokat, az egyéni fejlesztés lehetőségeit.

EMGYK

Az egyesületünk az elmúlt 15 évben az erdélyi magyar gyógypedagógusok számára olyan szakmai találkozásokat szervezett, amelyek az aktuális oktatási módszereket, eljárásokat helyezte a középpontba, megszólítva ezzel nemcsak a gyógypedagógusi szakma, hanem a társszakmák képviselőit is. Az utóbbi években nagyon sok normál oktatásban dolgozó pedagógus érdeklődött programjaink iránt, ami azt jelzi, hogy az oktatáshoz kötődő integrációs törekvésekben szerepe van az egyesületünknek. A konferenciáinkra előadókként felkért szakemberek több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek
a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása terén. Ugyanakkor célunk, hogy az erdélyi magyar pedagógusoknak egyfajta tanév eleji szakmai töltekezést biztosítsunk, a gyakorlati munkára ötleteket adjunk, ösztönözve őket arra, hogy az elhangzott vagy személyes élményként megélt információkat, helyezeteket továbbgondolva sikeresen alkalmazzák a mindennapi munkájukban.

Időszakos rendezvényeink