Rólunk

Néhány vállalkozó-szellemű, hasznosat tenni akaró fiatal gyógypedagógus kellett ahhoz, hogy 2003-ban megszülessen az ötlete egy szakmai civil szervezet létrehozásának, amely aztán éppen 15 éve került törvényes keretek közé. Jómagam egykoron egyetemistaként kapcsolódtam be az egyesület első tevékenységeibe. Az azóta eltelt időszak számomra meghatározó szakmai történései mind az egyesülethez köthetők, hisz az általa szervezett programokba bekapcsolódva pótolhattam azokat az ismereteket, amelyekkel az alapképzés során csak érintőleg találkozhattam.

Önkéntes háttérmunkásként, besegítve a programok lebonyolításába, közelebbről ismerhettem meg az egyesület munkáját, alapvető célkitűzéseit. Megtapasztaltam, hogy az erdélyi magyar gyógypedagógusok körében mekkora igény van magyar nyelvű továbbképzések, szakmai fórumok szervezésére. Amikor elvállaltam az egyesület elnökségét, ennek a felismerésnek az élménye vezérelt: a lehetőségeinkhez mérten olyan képzéseket szervezzünk, amelyek a gyakorlatiasságot szorgalmazzák, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy a román oktatás mamut jellegű továbbképzőinek gyakorlati haszna kevés, legtöbbször csak nagy általánosságban érinti a tulajdonképpeni gyógypedagógiai, gyakorlati munkát.

Úgy gondolom, hogy mindannyian találkozunk a mindennapokban olyan helyzetekkel, amelyek megoldásához nincsen előzetes tapasztalatunk, az elméleti alap meginog, hiszen nincsen kéznél vagy a tarsolyunkban az előrántható tapasztalat, a jólbejáratott gyakorlat, a hatékony módszer vagy a lehetséges forgatókönyv. Ezekhez segítette és továbbra is segíti egyesületünk a romániai magyar gyógypedagógusokat és a rokon szakmák képviselőit. Természetesen, a felkínált programok nem minden esetben elégítik ki az igényeket vagy az elvárásokat, mégis ragaszkodunk ahhoz, hogy létezzenek, hogy úgy szervezzük meg azokat, hogy évről-évre, programról programra változatos kérdéseket felvetve, más-más témát érintve szólítsuk meg a résztvevőket.

Igyekszünk olyan hazai és magyarországi szakembereket megkeresni, akikre érdemes odafigyelni, és akiktől tanulni is lehet. A hazai szakképzési lehetőségeket szerencsésen egészítik ki programjaink, hiszen olyan újszerű, román nyelvterületen kevésbé ismert, de Magyarországon vagy távolabbi országokban annál inkább elismert gyógypedagógiai módszerekről, stratégiákról értesülhetünk, amelyeket a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében sikerrel alkalmazhatunk. A hazai oktatási helyzet hiányosságaival való folyamatos szembesülés indította el azt a szakmai találkozó-sorozatot, amely túlmutat a gyógypedagógia területén, hiszen célcsoportját elsősorban óvodapedagógusok, tanítók alkotják, és amely a normál oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek felismerését segíti elő, illetve azt, hogy a megismert terápiás lehetőségek által ezen gyermekcsoport megfelelő ellátása megtörténhet.

Egy másik fontos lépés az egyesület életében a hasonló szakmai szervezetekkel való együttműködés, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekekkel közvetlenül való foglalkozás. Az egyesület által szervezett szakmai képzések, konferenciák részletes felsorolása a honlapunkon, illetve fényképes beszámoló formájában az egyesület Facebook-oldalán megtalálhatóak. Az elmúlt években több mint tizenöt magyarországi vendégelőadót, képzőt, illetve számos hazai szakembert sikerült meghívni. Ez a szám akár kétszer ennyi is lehetne, viszont az egyesület anyagi lehetőségei szűkösek. A résztvevőktől kért minimális részvételi díj mellett, bevételeinket a 2%-os felajánlások, illetve a tagsági díjak jelentik. Az egyesületi munka önkéntességen alapul, minden program megszervezése szabadidőnkben történik.

A különböző témájú képzéseink hozadéka elsősorban a szakmai ismeretszerzés és tapasztalat csere, azonban kiemelném emellett a személyes találkozások, ismeretségek jelentőségét. Számolnunk kell
tehát azzal, hogy a képzéseken felvetett kérdések nem zárulnak le a tanácskozások helyszínén, hanem személyes kapcsolatok, találkozások vagy beszélgetések, levélváltások során tovább folytatódnak,
immár más kontextusban.

Egyesületünk a jövőben is megszervezi, anyagi lehetőségei és a pályázati források függvényében szakmai képzéseit, amelyekre nemcsak a szakmabelieket, hanem az érdeklődő tanerőket, de akár a szülőket is szeretettel várja. A Division Boutique Agency támogatásával 2019-ben a régi, már elavult honlapunk teljesen megújult. Örvendünk, ha kollegák, szakmabeliek, hasonló szervezetek vagy akár a sajátos nevelési igényű gyereket nevelő családok megkeresnek bennünket javaslataikkal, ötleteikkel, kezdeményezéseikkel vagy segítségkéréssel.

Nyitottak vagyunk az együttműködésre, együtt gondolkodásra, közös tervezésre.                                         Nagy Szilárd

Munkatársak

Nagy Szilárd
Elnök
Mészáros Noémi-Réka
Alelnök
Bazaráth Tünde-Ildikó
Alelnök
Simon Tünde
Titkár
Moldvoy-Fodor Ágnes
Pénztáros